مبل سعید

بیشتر فضای خانه توسط  مبلمان  پر می شود ازین رو همیشه به دنبال مبلمانی هستیم که علاوه بر راحتی از زیبایی خاصی نیز برخوردار باشد  ما معتقدیم  مبلمان می تواند به ایجاد زندگی روزمره بهتر در خانه کمک کند. به همین دلیل ما اینجا هستیم!

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

mobl_saeed_behshahr@

تیم مبل سعید

مدیریت

سمت


آقای سید کمال باقری

مدیریت فروشگاه

سمت


آقای حمید باقری

مدیر امور مالی و اداری

سمت


سمت


آقای سعید باقری

مدیر میانی